Smashmouth Takes a Swan Dive

Smashmouth Takes a Swan Dive

Photo: "Smashmouth"; Date: September, 2003